Englhis Petar and Nik

Are  Nik  and   Petar  brothers?  No   they   are   friands.

Is  Petar   nine?     Yes   he   is   nine.

Is   Nik  nine   too?   No   he  is  ten.

Are   Petar  and  Nik   froom  London?   Yes   tey  from  London.

Are    Petar  and   Nik  singers?  No  tey  are   studens.

 

Is Nare at home? Yes, he is at home.
Are you hungry? Yes, we are hungry.
Is Mery happy? No   she   is  not  happy  she  is   sad.

Are Tigran and Hayk brothers? No, thay are friends.

 

 

Peter and Nick

Hello   I         am     Nick   and   this    is

Petar. We     are      friends.  Petar    is

Nine     and    I   am   ten. Petar   and   I    are

From   London.  We   are    students   at   Park    School

 

1․Մենք լավ ընկերներ ենք։

2․Լիան դպրոցում չէ։ Նա տանն է։

3․Նարեն և Լիլիթը պարտեզում են։

4․Ես շատ քաղցած եմ։

5․Դու ծարավ ես։ Ահա մի բաժակ ջուր(a cup of water) քեզ համար։

 

 

We   are   good     friends.

Lea  is   not    school. She  is   at   home.

Nare  and    Lilit    are  in the  garden.

I  am   very    hungry .

You   are   thirsty.A  cup    of    water  .

 

Englhish

2)

2  Tim  and   I    are   friends.          We    are  friends.

3  Elena   is   a    teacher.                  She   is a  teacher.

4  The   house   is   old.                        It    is   old.

5  Cara  and   pebro    are   froom   Spain.                They    are  froom   Spain.

6   The   boys    are   is   the   kitchen.                      They      are   in   the   kitchen.

 

3)

1 You‘re     hungry.  Here‘s  a   cake    for    you.

2 They‘re    nice     flowers.   Let‘s   draw    them.

3  I‘m   funny!.  Look   at    me.

4   Mark    is   a   good     singer.   Listen     to   him.

5    The  tigers   are    scary.   Look  at    them.

6 You  and  Lisa  are  dirty.  Look  at    you.

7  It‘s   a  ball. Catch   it.

8  Emma   is  prety. Look  at   her.

 

 

4)

2)  She     is    at  home.                                She‘s     at    home.

3)    We   are    happy .                                 We‘re.

4)    I  am    hungry.                                     I‘m   hungry.

5)    He    is   not    at    home.                    He    isn‘t    at   home.

6) I    am   not  thirsty.                                 I‘m   not  thirsty.

7) Ann    is   not    doctor.                            Ann   isn‘t     doctor.

8)    She   is   not   in  the    room.             She    isn‘t    in   the   room.

9)     They   are   not    English.                  They    isn‘t      English.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My summer holidays

I  like summer holidays. This    year    I   spent   my  holiday in Stepanavan   and visited

the  sights   of   Lori    regeon. On  holidays,  I     like   to   read  a books.

On  summer  I   read  a  «Harry   Potter».

I   like  play badminton whith  my  brother .

I   like  swim  but   this   summer   I   didn’t   swim.

I  like to eat  ice  cream  very  much.

 

Ինքնագնահատում

Քանի որ 4-րդ դասարանում միավորային գնահատական չի դրվում, սովորողին տրվում է ոչ միավորային՝ որակական գնահատական՝ բնութագրելով սովորողի ուսումնառության կարողությունները յուրաքանչյուր ուսումնական շրջանում։

1-ին ուսումնական շրջան

1․Պետական չափորոշչի վրա հիմնված սովորողի լեզվական կարողությունները՝ ըստ առարկայական ծրագրի թեմաների։

Սովորողը ինքնուրույն կամ ուսուցչի, ծնողի օգնությամբ լրացնում է իր լեզվական կարողությունները՝ «Բնութագրող գնահատական» վանդակում նշելով՝

Կարողանում եմ

Մասամբ եմ կարողանում

Չեմ կարողանում

Սովորողի լեզվական կարողությունները Բնութագրող գնահատական
Կարողանում է ներկայանալ, ներկայացնել իր շրջապատի մարդկանց՝ իր և նրանց մասին հաղորդելով պարզ տեղեկություններ։  
Կարողանում է հաղորդակցվել գրավոր և բանավոր՝ գործածելով պարզագույն կառույցներ։  
Հասկանում է ընտանիք թեմայով հնչող պարզ և կարճ խոսքը։
Ներկայացնում է իր ընտանիքի անդամներին պարզ նախադասություններով։
Ընտանիք և ընտանեկան առօրյա թեմայով տալիս է  պարզ հարցեր և պատասխանում իրեն ուղղված հարցերին։
Լսում և հասկանում տունը և սենյակը նկարագրող, տնային գործերը թվարկող պարզ խոսքը։
Ընթերցում և հասկանում կարճ, պարզ տեքստեր տան, սենյակի նկարագրության վերաբերյալ
Գրավոր և բանավոր նկարագրում իր տունը, սենյակը, պատմում իր տնային գործերի մասին՝ գործածելով  պարզ արտահայտություններ և նախադասություններ։
Պատասխանում է տան, սենյակի, իրերի, տնային գործերի մասին պարզ հարցերին և փոխադարձ հարցեր ուղղում զրուցակցին՝ գործածելով պարզ բառեր ու նախադասություններ։
Հասկանում դպրոցի, դպրոցական առօրյայի թեմաներով հնչող պարզ և կարճ խոսքը։
Կարդում և հասկանում է պարզ տեքստեր դպրոցի, դպրոցական առօրյայի մասին։
Տալիս է պարզ հարցեր դպրոցական առօրյայի, դասացուցակի մասին և արձագանքում նմանատիպ հարցերի։
Կազմում է ոչ շատ երկար գրավոր տեքստ իր դպրոցի, դպրոցական առօրյայի և դասացուցակի մասին՝ գործածելով  պարզ արտահայտություններ և նախադասություններ։

2․Սովորողի մասնակցությունը անգլերենի ծրագրով որոշված հեղինակային և կրթահամալիրի օրացույցային նախագծերին

 

 

Սովորողը «Բնութագրող գնահատական» վանդակում լրացնում է՝

Մասնակցել եմ/

Թերի եմ մասնակցել

Չեմ մասնակցել

Եթե է մասնակցել է կամ թերի է մասնակցել, տեղադրում է նաև բլոգում կատարված աշխատանքի հղումը

Մասնակցություն հեղինակային և կրթահամալիրի օրացույցային նախագծերին Բնութագրող գնահատական/Սովորողի բլոգի հղումը
Ուսումնական ամառ․արձակուրդային նախագծեր, այլ աշխատանքներ https://shahverdyanartur.edublogs.org/2023/08/31/summer-working/

 

Մխիթար Սեբաստացու օրեր.Թարգմանական նախագծեր. My Info Planet/պարտադիր չէ
·        Հաղորդակցական ընտանեկան նախագծեր

At the libraray-giving personal information
Interview with famous people

   Նախագիծ՝ «Ընթերցում և քննարկում ենք Բրիտանական խորհրդի կայքում հրապարակված հեքիաթները»
  Նախագիծ.«Ամանորը իմ ընտանիքում»
Երաժշտական համագործակցային նախագիծ. «Ներկայացնում ենք Ամանորյա և Սուրբ ծննդյան երգերի շարք»
Լրացումներ
Այլ լրացումներ, կարծիքներ ծնողի կողմից

3Սովորողի մասնակցությունը անգլերենի ծրագրով որոշված ուսումնական ճամփորդություններին

 

Սովորողը՝

Մասնակցել եմ/Իրականացրած ճամփորդության վերաբերյալ սովորողի բլոգի հղումը

Չեմ մասնակցել

4Սովորողի մասնակցությունը ամենամսյա ֆլեշմոբերին

Սովորողը «Բնութագրող գնահատական» վանդակում լրացնում է՝

Մասնակցել եմ

Չեմ մասնակցել

Եթե սովորողը մասնակցել է, տեղադրում է նաև բլոգում կատարված ֆլեշմոբային աշխատանքի հղումը

Սովորողի մասնակցությունը ամենամսյա ֆլեշմոբերին Բնութագրող գնահատական/Սովորողի բլոգի հղումը
Անգլերենի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբ
Անգլերենի հոկտեմբերյան ֆլեշմոբ
Անգլերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբ
Անգլերենի դեկտեմբերյան ֆլեշմոբ

2-րդ ուսումնական շրջան/ուսումնամարզական ձմեռային ճամբար

 

Սովորողը՝

Ցուցաբերել եմ մասնակցություն

Չեմ ցուցաբերել մասնակցություն

Եթե է սովորողը ցուցաբերել է մասնակցություն, տեղադրում է նաև բլոգում կատարված աշխատանքի հղումը

Սովորողի մասնակցությունը ձմեռային ճամբարին Բնութագրող գնահատական/Սովորողի բլոգի հղումը 
  Մասնակցություն անգլերենի ծրագրով որոշված ճամբարային նախագծին(երին)
  Մասնակցություն ձմեռային ուսումնական ճամփորդություններին
   Մասնակցություն հունվարյան ճամբարային ֆլեշմոբին
Լրացումներ
Այլ լրացումներ, կարծիքներ ծնողի կողմից

3-րդ ուսումնական շրջան

1․Պետական չափորոշիչների վրա հիմնված սովորողի լեզվական կարողությունները՝ ըստ առարկայական ծրագրի թեմաների։

Սովորողը կրկին ինքնուրույն կամ ուսուցչի, ծնողի օգնությամբ է լրացնում իր լեզվական կարողությունները՝ «Բնութագրող գնահատական» վանդակում նշելով՝

Կարողանում եմ

Մասամբ եմ կարողանում

Չեմ կարողանում

Սովորողի լեզվական կարողությունները Բնութագրող գնահատական
Հասկանում է ծանոթության, ընկերների մասին հնչող պարզ խոսքը։
Կարդում և հասկանում է պարզ արտահայտություններով ու նախադասություններով կազմված տեքստեր, երկխոսություններ ՝ ընկերության/ընկերասիրության, ծանոթության մասին։
Պարզ բառերով և կարճ նախադասություններով նկարագրում է իր դասընկերոջը կամ բակի ընկերոջը։
Կազմում է գրավոր տեքստ, երկխոսություն իր, իր ընկերների մասին՝ օգտագործելով պարզ արտահայտություններ և նախադասություններ։
Լսում և հասկանում է օրվա և շաբաթվա օդերևութաբանական տեղեկատվությունը։
Պարզ բառերով և կարճ նախադասություններով նկարագրում տարվա և օրվա եղանակը։
Պարզ նախադասություններով գրում է տեքստ իր նախընտրած եղանակի մասին։
Շատ կարճ նախադասություններով դասընկերոջ հետ երկխոսւթյուն է վարում տարվա եղանակների մասին։
Լսում և հասկանում է գնորդի և վաճառողի երկխոսության (ձայնագրություն, տեսահոլովակ) ընդհանուր բովանդակությունը։
Կարդում և հասկանում է «Գնումներ» թեմայով պարզ տեքստեր։
Բացատրում է իր նախընտրած հագուստի տեսակը, ձևը, չափսը, գույնը, ինչից է պատրաստված։
Երկխոսություններ է վարում պարենային խանութում/շուկայում, հագուստի խանութում գնումներ կատարելիս։
Լրացումներ
Այլ լրացումներ, կարծիքներ ծնողի կողմից

2Սովորողի մասնակցությունը անգլերենի ծրագրով որոշված հեղինակային և կրթահամալիրի օրացույցային նախագծերին

 

Սովորողը «Բնութագրող գնահատական» վանդակում լրացնում է՝

Մասնակցել եմ/

Թերի եմ մասնակցել

Չեմ մասնակցել

Եթե սովորողը մասնակցել է կամ թերի է մասնակցել, տեղադրում է նաև բլոգում կատարված թերի կատարված աշխատանքի հղումը

Սովորողի մասնակցությունը հեղինակային և օրացույցային նախագծերին Բնութագրող գնահատական/Սովորողի բլոգի հղումը
      Թումանյանական օրեր. Նախագիծ «Հ. Թումանյանի հեքիաթները ներկայացնում ենք անգլերեն»
·        Սուրբ Զատիկը իմ ընտանիքում
     Նախագիծ. «Ընտանեկան-հեքիաթապատում ներկայացումներ»
    Նախագիծ՝ «Ընթերցում և քննարկում ենք Բրիտանական խորհրդի կայքում հրապարակված հեքիաթները»
 Ուսումնական գարունՀաղորդակցական ընտանեկան նախագծեր

Describing people
Introducing a friend
shopping for clothes
Ordering food in a cafe

Լրացումներ
Այլ լրացումներ, կարծիքներ ծնողի կողմից

3Սովորողի մասնակցությունը անգլերենի ծրագրով որոշված ուսումնական ճամփորդություններին

 

Սովորողը՝

Մասնակցել եմ/Սովորողի բլոգի հղումը

Չեմ մասնակցել

4Սովորողի մասնակցությունը ամենամսյա ֆլեշմոբերին

Սովորողը «Բնութագրող գնահատական» վանդակում լրացնում է՝

Մասնակցել եմ

Չեմ մասնակցել

Եթե սովորողը մասնակցել է, տեղադրում է նաև բլոգում կատարված ֆլեշմոբային աշխատանքի հղումը

Սովորողի մասնակցությունը ամենամսյա ֆլեշմոբերին Բնութագրող գնահատական/Սովորողի բլոգի հղումը
Անգլերենի փետրվարյան ֆլեշմոբ
Անգլերենի մարտյան ֆլեշմոբ
Անգլերենի ապրիլյան ֆլեշմոբ
Անգլերենի մայիսյան ֆլեշմոբ

4-րդ ուսումնական շրջան/ամառային ուսումնական ճամբար

 

Սովորողը՝

Ցուցաբերել եմ մասնակցություն

Չեմ ցուցաբերել մասնակցություն

Եթե է սովորողը ցուցաբերել է մասնակցություն, տեղադրում է նաև բլոգում կատարված աշխատանքի(ների) հղումը(ները)

Սովորողի մասնակցությունը ամառային ուսումնական ճամբարին Բնութագրող գնահատական/Սովորողի բլոգի հղումը
   Մասնակցություն անգլերենի ծրագրով որոշված ճամբարային նախագծերին։
  Մասնակցություն ամառային ուսումնական ճամփորդություններին։
  Մասնակցություն հունիսյան ճամբարային ֆլեշմոբին։
Լրացումներ
Այլ լրացումներ, կարծիքներ ծնողի կողմից

Տարվա ընթացքում սովորողի ակտիվ մասնակցությունը/պարտադիր չէ

1․Մասնակցություն կլոր սեղաններին/սովորողի կամ դասավանդողի բլոգի հղումը

․Մասնակցություն բաց դասերին/սովորողի կամ դասավանդողի բլոգի հղումը

3․My Info Planet/Իմ տեղեկատվական մոլորակը մեդիահանրագիտարանի համար թարգմանական նյութերի աշխատանքներին։/ Թարգմանած նյութի(երի) հղումը(ները)

Summer tasks

 

Little Red Riding Hood lives in a forest with her mother. One day Little Red Riding Hood goes to visit her granny. She has a nice cake in her basket. On her way, Little Red Riding Hood meets a wolf. ‘Hello!’, says the wolf, ‘Where are you going?’ ‘I’m going to see my grandmother. She lives in a house behind those trees.’ The wolf runs to Granny’s house and eats Granny up. He gets into Granny’s bed. A little later, Little Red Riding Hood reaches the house. She looks at the wolf. ‘Granny, what big eyes you have!’ ‘All the better to see you with!’, says the wolf. ‘Granny, what big ears you have!’ ‘All the better to hear you with!’, says the wolf. ‘Granny, what a big nose you have!’ ‘All the better to smell you with!’, says the wolf. ‘Granny, what big teeth you have!’ ‘All the better to eat you with!’, shouts the wolf. A woodcutter is in the forest. He hears a loud scream and runs to the house. The woodcutter hits the wolf over the head. The wolf opens his mouth wide and shouts and Granny jumps out. The wolf runs away and Little Red Riding Hood never sees the wolf again.
Answer the questions
1.Where does Little Red Riding Hood live?
Little Red Riding Hood lives in a forest
2.Where does she go one day?
Օne day  Little Red Riding Hood goes to visit her granny.
3․What does she have in her basket?
he have in her basket
4. What does the wolf say to her?
  Where  are you going?’
5.What does the wolf do?
  wolf      ran    awey     and    eat     greny    up.
6.Who helps Little Red Riding Hood?
woodcutter.
Հեքիաթը բանավոր լավ սովորելուց հետո փորձիր հեքիաթի հերոսներին պլաստիլինով, թղթով կամ ինչով կուզենաս, պատրաստիր և փոքրիկ ընտանեկան հեքիաթապատում-բեմադրություն ներկայացրու։

II.Տվյալ բառերով կազմի՛ր նախադասություններ

To get up, to go, to wash, to play, to watch TV, to read, to drink, to eat

I    get    up     a     7      oklook      I  wash    my        teeth

I   have    brekfast, drink  milk     and    go    to    school   

in  the     school     I    read   and   write  

at   home   I   play   with   my    brother

 I   watch TV  and  go to bed.

III.Տեքստը լսի՛ր և կարողացի՛ր բառերը տեքստի մեջ ճիշտ տեղադրել:

http://www.adelescorner.org/listening/my_day/my_day_1.html

arrive-ժամանել

clean-մաքրել

  1. Շաբաթվա օրերը-Days of the week

Monday-երկուշաբթի

Tuesday-երեքշաբթի

Wednesday-չորեքշաբթի

Thursday-հինգշաբթի

Friday-ուրբաթ

Saturday-շաբաթ

Sunday-կիրակի

Ավարտիր նախադասությունները

On Monday I…………go    to    park……..

On Tuesday you……play    footboll……………….

On Wednesday he…ran  a   wey……………………..

On Thursday she…play   wheth    her   brother……………………………

On Friday we……our    family    go    to   the   forest………………………..

On Saturday they…plying……basketboll  ………………………..

On Sunday you……watch    TV

  1. My family

Լսի’ր տեքստը և կարողացի’ր բառերը ճիշտ տեղադրել տեքստի մեջ:

http://www.adelescorner.org/listening/my_family/my_family.html

to live-ապրել

backyard-հետնաբակ

married-ամուսնացած

to look after-խնամել

Տվյալ տեքստի հիման վրա գրի’ր քո ընտանիքի մասին:

I    have  a   big    family

Father,mother,brother,grandfather,grandmother,

our   home    wery    large

ther are  five    bedrooms

one    living    room     a    big  kitchen,

and   big  sviming   room

we    have  a  big    garden

my  is   father is  doctor

my  is   mother  psychologist

I am very lucky to have a wonderful family.

  1. Have got/has got-ունենալ

http://www.adelescorner.org/grammar/have_got/havegot.html

Նախադասությունները արտագրի’ր այստեղտեղադրելովhaveկամhas

I    have   got a bicycle.

he   has   got a big dog.

we         have       got   pencils.

you       have         got     a    desk.

she                 has        got  a   good  book.

they                    have          got      a     computer.

he                         has                      got    a   wife.

I   have                                              got a red pen.

They                  have                 got no money.

We                              have                          got a nice house.

Ինքդ կազմի’ր 5 նախադասություն` գործածելով have got/has got

………………I………have  got…a       cat.…………………………………………………………

………………He      has     got   a  dog.………………………………………………………………………

………………We      have  got    big     a    boll………………………………………………………………………

………………She       has      got   a   dol…………………………………………………………………

…………………you    have got  a     big   book  …………………………………………………………………………………

VII.Կազմիր հարցեր`տեղադրելովDoկամDoes

http://www.adelescorner.org/grammar/present_simple/pres_sim_quests1.html

Հարցերը գրի՛ր այստեղ

Do     you     like   chocolate?

Does    he go to the beach very often?

Do       we have any pens?

Does                 she know you?

Doas      it close at 6.30 pm?

Do              they smoke?

Do             I look funny in these jeans?

Doas                   Bill and Anne like each other?

Doeas                             she speak German?

Do                                           you want to go to the movies?

Ինքդ կազմիր 8 հարց`գործածելով Do կամ Does

…Do     you     go   to    school?.………………………………………………………………

…Does  he……go   to   park?.…………………………………………………………

……Do    you     speake   English?……………………………………………………………

……Does     he     like    reed    book?……………………………………………………………

……Do…they    like a  run? …………………………………………………………

………Do you  like  go  to  the  zoo? …………………………………………………………

………Does…………he    go   to   the    play  footboll?…………………

……………Do……they    like    play   basketboll?…………………

VIII. There is……..There are……Կա…../Կան……

Paint ծրագրով նկարեք որևէ նկար և 6-7 նախադասությամբ գրավոր ներկայացրեք, թե ինչ կամ ինչեր կան նկարում:

 

 

 

Enhglish

I   ride a bike          on    sunday.

I    go   to   school    on Monday.

I     go   to    karate      on Tuesday.

I       go    to     park          on Wednesday.

I      go    to     karate              on     Thuresday.

I        ride a bike               on     fIdaye.

I       play    to   my       brother      on     saturday.

Seasons 

 

There are four seasons in a year. They are winter, spring summer and autumn.

The winter months are December, January and February. It is usually cold in winter. It often snows in winter. We can play snowballs and make a snowman. In winter days are short and nights are long.

The spring months are March, April and May. It isn’t cold in spring. It is warm and nice. Snow melts and birds begin to sing. Nature wakes up in spring. You can see small green leaves in trees and the first flower of spring, the snowdrop.

The summer months are June, July and August. It is very hot in summer. We can eat ice-cream. We can go outside and play different outdoor games. We can swim too. Days are long and nights are short in summer.

The autumn months are September, October and November. It is warm in September and October. But sometimes it is cold in November. Autumn has got a lot of colours. Leaves are yellow, brown, and red in autumn. It often rains in autumn.

All the seasons are beautiful.

Անգլերեն

When   does      Armen      get    up?      Armen      gets    up       at      10

o’clock.

 

Where   do   you    have    breakfast?    I    have    breakfast         in    the    school.

 

What     does        Tom    drink      in    the    morning?    Tom    drinks      milk     in   the    morning .